444 5 888
PLASTİK ve REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ

El cerrahisi; el, el bileği, önkol, dirsek hastalık ve yaralanmaları, omuzun bazı  yaralanma ve hastalıkları, el, parmak, kol sinir, damar ve tendon( kiriş) kesilerinin onarımı, üst ekstremitenin doğumsal bozuklukları,  brakial pleksus yaralanmalarının tanı ve tedavisi ile ilgili bir daldır. Bu nedenle “El ve Üst Ekstremite Cerrahisi” olarak da adlandırılır. Ayrıca alt ekstremite; bacak, ayak hastalık ve yaralanmaları, damar, sinir ve tendon kesileri, doğumsal bozuklukları tanı ve tedavisiyle ile ilgilidir.
İyi bir el cerrahisi uzmanı, mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi alanlarına hakim olmalıdır.  Bu bölgelerdeki damar ve sinirlerin cerrahi tedavileri ameliyat mikroskobundan bakıp ameliyat alanını ve dokuları büyülterek, ince uçlu mikro aletler kullanılarak yapılmayı gerektirmektedir. Bu nedenle el cerrahisi ve mikro cerrahi genellikle iç içe giren cerrahi dallardır.

El cerrahisi alanına giren hastalıklar ve ameliyatlar şunlardır:

 • El, kol, bacak yaralanmaları
 • El-ayak tendon (kiriş), sinir, damar yaralanmaları
 • El, parmak kopmaları
 • Her türlü doğumsal el bozuklukları
 • Parmak yapışıklığı (sindaktili)
 • Parmak fazlalığı ( polidaktili)
 • Parmak yokluğu
 • Yanığa bağlı el ve ayak bozuklukları
 • Elde gelişen tümörler ( ganglion kisti,…)
 • El, parmak kırıkları
 • Tüm vücut doku kayıpları
 • Sinir sıkışmaları ( karpal tünel, kübital tünel sendromlar…)
 • Brakial pleksus cerrahisi
 • Tendon sıkışmaları (tetik parmak, de Quervain tenosinoviti…)
 • Tetik parmak
 • Dupuytren hastalığı ( kontraktür)
 • El-ayak tırnak deformiteleri  (tırnak batması…)
 • El-parmak enfeksiyonları
 • Parmak ucu deformiteleri
 • Yanığa bağlı el-ayak deformiteleri

El cerrahisi ameliyatları sonrası iyi sonuçlar alınabilinmesi için erken dönemde başlatılan ve uzun süre gerekebilen fizik tedavi ve rehabilitasyon kritik rol oynar. Ameliyat edilen bölgenin yeri, dokunun özelliği, hastanın yaşı, fizik tedavinin başarısı gibi pek çok etken iyileşmede önemlidir. Bazı rekonstrüktif ameliyatlarda başarılı ameliyat ve fizik tedavi ve rehabilitasyona rağmen mükemmel sonuçlar almak mümkün olamamaktadır. Bu durumda amaç, hastayı mümkün olan en iyi el fonksiyonuna kavuşturabilmektir.

 

MAKSİLLOFASİYEL CERRAHİ

Yüz, çene, kafatası, boyun ve ağız bölgesi ile ilgili hastalık, travma, doku eksikliği ve estetik sorunların tanı ve tedavisi maksillofasiyel cerrahi olarak adlandırılır. Maksillofasiyel cerrahi geniş spektrumda bir ilgi alanına sahiptir. Plastik cerrahi, estetik cerrahi, rekonstrüktif mikrocerrahi, ortognatik cerrahi, diş hekimliği, kulak burun boğaz hekimliği branşların ilgisi altındadır. Halen ayrı bir branş olmamasına karşın, ülkemizde ‘Ağız, yüz ve çene cerrahisi’ adı altında anabilim dalı kurma çalışmaları devam etmektedir.
Maksillofasiyel cerrahi ilgi alanları şunlardır:

 • - Yüz travması sonrası kesiler ve doku kayıpları rekonstrüksiyonu
 • - Yüz kemikleri kırıkları tedavisi
 • - Fasial plastik cerrahi (rinoplasti, yüz germe, boyun germe, blefaroplasti…)
 • - Ortognatik cerrahi
 • - Yüz bölgesi tümör-kanser cerrahisi
 • - Baş-boyun kanserleri, boyun diseksiyonları
 • - Temporomandibuler eklem hastalıkları
 • - Tükrük bezi hastalıkları
 • - Yüz felci cerrahi rekonstrüksiyonu
 • - Dudak-damak yarığı cerrahisi
 • - Dental ve dentoalveolar cerrahi

 

REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ

‘Rekonstrüksiyon’,  tekrar inşa etme, yeniden oluşturma anlamına gelmektedir. Rekonstrüktif mikrocerrahi ameliyatlarında, vücutta bütünlüğü, anatomisi, fonksiyonu bozulmuş bir dokunun mikroskop altında başka bir bölgeden damar ve sinirlerle ayrılan dokularla yeniden oluşturulması amaçlanır.

Rekonstrüktif Mikrocerrahi uygulamaları özetle nelerdir?

 • -Kopan uzuvların (el, kol, parmak, kulak, saçlı deri) yerine dikilmesi
 • -Sinir, damar onarımları
 • -Her türlü doku defektlerinin, eksiklerinin kapatılması
 • -Kanser nedeniyle alınmış memenin yeniden yapılması
 • -Yeniden çene oluşturulması
 • -Tümör cerrahisi sonrası bacak-kol kemiklerinin yerine konması
 • -Yüz felcinin tedavisi
 • -Ayaktan ele parmak nakilleri
 • -Lenfödem tedavisi
 • -Açık yaraların kapatılması
 • -Kronik yaraların kapatılması